Kliknij tutaj, aby zalogować się do swojego Barn Owl Wireless strona
Producenci i dystrybutorzy specjalistycznego sprzętu dla rolnictwa, środowiska i budownictwa.

Aktualizacja oprogramowania układowego Grainmaster i2

Upewnij się, że zaktualizowałeś oprogramowanie układowe Grainmaster i2, aby zapewnić optymalną wydajność. Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować Grainmaster i2.

Aplikacja GMI 2

Możesz sprawdzić swoje obecne oprogramowanie, po prostu uruchamiając Grainmaster i2. Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania układowego krótko dalej rozruch.

Najnowsze oprogramowanie: 1.05

Krok 1: pobierz narzędzie aktualizacji GMI2 (tylko okna) z TUTAJ i zapisz go w odpowiednim miejscu na komputerze. To oprogramowanie nie musi być instalowane, otwiera się po prostu z pobranego pliku.

Krok 2: pobierz najnowszy plik oprogramowania układowego z TUTAJ i zapisz go w odpowiednim miejscu na komputerze.

Krok 3: Podłącz kabel USB do komputera i Grainmaster i2.

Krok 4: Wejdź do trybu bootloadera w Grainmaster, naciśnij i przytrzymaj klawisze UP i Power podczas włączania urządzenia, aby wejść do trybu bootloadera. Pojawi się ekran Bootloadera z czarnym tłem. Jeśli Grainmaster jest po raz pierwszy podłączony do komputera, być może trzeba poczekać, aż system Windows zainstaluje sterownik. Ten proces jest automatyczny. Jeśli urządzenie wyłączy się po tym procesie, po prostu wejdź ponownie w tryb Bootloader.

Krok 5: Upewnienie się, że tryb Bootloader jest aktywny w Grainmaster i2, otwórz narzędzie do aktualizacji GMI2.

Krok 6: Po otwarciu narzędzia do aktualizacji GMI2 powinno ono automatycznie połączyć się z Grainmaster. Jeśli nie, po prostu kliknij Połącz.

Krok 7: Teraz kliknij Aktualizuj i wybierz plik oprogramowania sprzętowego pobranego w kroku 2.

Krok 8: Zaczekaj, aż nowe oprogramowanie zostanie uruchomione. Gdy to zrobisz, Grainmaster i2 pojawi się okno potwierdzenia. Naciśnięcie OK spowoduje zamknięcie narzędzia do aktualizacji GMI2. Grainmaster i2 zresetuje się automatycznie i może zostać odłączony od komputera.

Krok 9: KROK TO JEST KRYTYCZNY! NIEPOWODZENIE ROBOCZEŃ BĘDZIE SPOWODOWAĆ NIEDOKŁADNE WCZYTYWANIE WILGOCI. Po odłączeniu Grainmaster i2 od kabla USB, urządzenie musi zostać zresetowane. Wejdź do menu konfiguracji, przytrzymując przycisk trybu gotowości i naciskając przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Przechodź między menu, aż znajdziesz reset, wybierz opcję tak, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby zapisać ustawienia. Po zresetowaniu Grainmaster i2 jest teraz gotowy do użycia. Więcej informacji na temat menu konfiguracji znajduje się na stronie 11 instrukcji użytkownika.